Στήριξη Δραγασάκη για τη δημιουργία Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Τη στήριξή του στο εγχείρημα δημιουργίας Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας, Θεόδωρο Καρυπίδη.

Ο περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από στελέχη της περιφέρειας, προέδρους και στελέχη τοπικών ΕΒΕ, καθώς και τον πρόεδρο & ΔΣ του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Κώστα Γαλιάτσο, ενημέρωσε τον κ. Δραγασάκη για τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και τις κινήσεις που γίνονται για την τόνωση της οικονομίας της. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την πρωτοβουλία της περιφέρειας, να διαθέσει μέρος των πόρων της για τη δημιουργία Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Το Ταμείο, συνεπένδυση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΤΕΑΝ, θα αποσκοπεί στη στοχευμένη χρηματοδότηση επιχειρήσεων της περιφέρειας. Τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία θα σχεδιαστούν στην βάση των τοπικών χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του οικονομικού περιβάλλοντος της περιφέρειας.

Ο Γιάννης Δραγασάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αυτή ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από συνέργειες περιφερειακών/τοπικών θεσμών και φορέων, που αναδεικνύει προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες και επισήμανε ότι «αποτελεί διεθνή τάση η ενεργοποίηση καινοτόμων και εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κινητοποίηση πόρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αύξηση της απασχόλησης και τη δημιουργία εισοδημάτων».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «για τον σκοπό αυτό θα στηρίξει πρωτοβουλίες όπως αυτή με κάθε πρόσφορο μέσο».