Στο δεύτερο γύρο θα αναδειχθεί σήμερα ο νέος Πρύτανης στο ΠΑΜΑΚ

Οι καθηγητές Στυλιανός Κατρανίδης και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος θα αναμετρηθούν σήμερα στο δεύτερο γύρο για την ανάδειξη νέου Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αντιπρυτάνεις εκλέχθηκαν από χθες η καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου και οι καθηγητές Δημήτριος Κυρκιλής και Δημήτριος Χανδράκης.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, από τη χθεσινή ψηφοφορία για την εκλογή Πρύτανη, στην οποία εκτός από τους δύο προκριθέντες μετείχε ως υποψήφιος και ο καθηγητής Λάζαρος Τριάρχου, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ονοματεπώνυμο

Ψήφοι

Ποσοστό

Στυλιανός Κατρανίδης, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

96

43,84%

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

95

43,38%

Λάζαρος Τριάρχου, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών ,  Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

28

12,78%

 

Για την εκλογή των Αντιπρυτάνεων, η οποία έγινε με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εκλέχθηκαν οι τρεις πρώτοι από τους τέσσερεις συνολικά υποψηφίους. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 

Ονοματεπώνυμο

Ψήφοι

Ποσοστό

Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

63

29,86%

Δημήτριος Κυρκιλής, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Βαλκανικών ,  Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

56

26,54%

Δημήτριος Χανδράκης, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών,  Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

48

22,75%

Λελούδα Στάμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών,  Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

44

20,85%

 

Η ψηφοφορία σήμερα θα αρχίσει, όπως και χθες, στις 9 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 το απόγευμα.