Στο ΣτΕ προσφεύγει ο Αθλητικός Σύλλογος Άρης Θεσσαλονίκης

Κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στρέφεται ο αθλητικός σύλλογος Άρης Θεσσαλονίκης, ο οποίος ζητά από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρωθεί πρόσθετος φόρος ύψους περίπου 600.000 ευρώ, αλλά και να παύσουν οι κυρώσεις της απώλειας του δικαιώματος να λαμβάνει φορολογική ενημερότητα για 3 μήνες και της απαγόρευσης σύναψης σύμβασης με το Δημόσιο, δημόσιους οργανισμούς και φορείς για 3 χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Α.Σ. Θεσσαλονίκης «Άρης» διεκδικεί την ακύρωση της απόφασης του προϊσταμένου της ΑΑΔΕ, με την οποία απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή κατά της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Με την πράξη αυτή καταλογίσθηκε σε βάρος του Άρη για το διαχειριστικό έτος 2008 χρεωστικό υπόλοιπο 384.146 ευρώ και πρόσθετος φόρος λόγω ανακριβούς δήλωσης 460.975 ευρώ και για το έτος 2009 καταλογίσθηκαν για τις ίδιες αιτίες, τα ποσά των 454.768 ευρώ και των 545.721 ευρώ, αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε το 2015 πως οι καταλογιστικές πράξεις που προέκυψαν κατά την αφαίρεση του ΦΠΑ από τα έξοδα του Συλλόγου και εμφανιζόταν ως απόκρυψη εσόδων, ήταν μη νόμιμες και αναπέμφθηκαν στη Δ.Ο.Υ. για να τις επανελέγξει. Μετά από δεύτερη προσφυγή του, το Διοικητικό Εφετείο αποφάσισε πως πρέπει να μειωθεί ο πρόσθετος φόρος που είχε επιβληθεί, από τα 460.975 ευρώ στα 304.244 ευρώ και από τα 545.721 ευρώ στα 360.176 ευρώ. Παράλληλα, επέβαλε τις κυρώσεις της απώλειας του δικαιώματος να λαμβάνει φορολογική ενημερότητα για 3 μήνες και της απαγόρευσης σύναψης σύμβασης με το Δημόσιο, δημόσιους οργανισμούς και φορείς για 3 χρόνια.

News 24/7