Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ολοήμερο σχολείο

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και πάνω από 300 αναπληρωτές-ωρομίσθιοι, ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για το ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου.

Επιπλέον, οι δάσκαλοι με αυτήν τους την κίνηση διεκδικούν να ακυρωθεί εκείνο το σκέλος που προβλέπει ότι η διδασκαλία του μαθήματος της αισθητικής αγωγής – μουσικής ανατίθεται σε δασκάλους.

Συγκεκριμένα, στην προσφυγή υποστηρίζεται ότι η υπ’ αρθμ. Φ.12/657/70692/Δ1 απόφαση του υπουργού Παιδείας είναι αντισυνταγματική, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος για την καθορισμό των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολείων απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η έκδοση υπουργικής απόφασης.
Επιπλέον, τονίζουν ότι πριν τον καθορισμό του ωρολόγιου προγράμματος του ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου, δεν προηγήθηκε εισήγηση των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (μετά από γνώμη των Συλλόγων διδασκόντων και γονέων μαθητών), όπως απαιτεί η νομοθεσία.