Σε Κοινωνικό Συνεταιρισμό οι υπηρεσίες καθαριότητας του υπ. Ναυτιλίας

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Διονύσιος Τεμπονέρας υπέγραψε στις 10/8/18 με αντισυμβαλλόμενο την ανάδοχο εταιρεία, ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., με την επωνυμία “Διαδρομές – Κοινωνικός Συνεταιρισμός Π.Ε. 10ου τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμβαση παροχής καθαρισμού κτιρίων.

Η σύμβαση αυτή, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΝΑΝΠ, αφορά  την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κεντρικό κτίριο επί της Ακτής Βασιλειάδη και στα περιφερειακά κτίρια.  Η διάρκεια της σύμβασης είναι είκοσι δύο μήνες και 15 ημέρες και πιο συγκεκριμένα από 16/8/2018 μέχρι 30/6/2020. Το συνολικό ύψος της σύμβασης είναι 438.599,70 ευρώ (μηνιαίο τίμημα 19.493,32 ευρώ).

Με την ανωτέρω σύμβαση εξασφαλίζεται χρονικά η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών στα κτίρια αυτά.

Ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. “ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10Ο ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ” στην οποία κατοχυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός ανήκει στις επιχειρήσεις – Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνικο-επαγγελματική  ένταξη  κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.