ΣΒΒΕ: “Ναι” υπό προϋποθέσεις στην αύξηση του κατώτατου μισθού

Τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υπό τις οποίες η λελογισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, θέτει η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και προτείνει αυτή να δοθεί τμηματικά, σε βάθος τριετίας. ‘Οπως επισημαίνει, μια λελογισμένη αύξηση όχι απλά δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά μπορεί υπό προϋποθέσεις να εισφέρει θετικά στην αλλαγή του κοινωνικού κλίματος και στην άνοδο της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Με την ευκαιρία της διαβούλευσης για τον κατώτατο μισθό, η διοίκηση του ΣΒΒΕ προειδοποιεί ωστόσο ότι τυχόν “μη λελογισμένη αύξηση και μη ρεαλιστική χρονικά απόδοση της αύξησης μπορεί να οδηγήσει στην υπονόμευση της προσπάθειας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ενώ με βεβαιότητα θα πλήξει δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους, που παράγουν και διακινούν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα”.

Κατά τον ΣΒΒΕ, οι προϋποθέσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι τρεις και αναλύθηκαν και σε συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το θέμα με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρώτον, επισημαίνει ο ΣΒΒΕ, το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις πραγματικές δυνατότητες ανάληψης του σχετικού κόστους από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Δεύτερον, αύξηση του κατώτατου μισθού δεν μπορεί να συμβεί, κατά τη διοίκηση του Συνδέσμου, αν δεν υπάρξει ταυτόχρονη μείωση των εργοδοτικών εισφορών και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Τρίτον, η αύξηση θα πρέπει απαραίτητα να μη συμβεί «ακαριαία», αλλά να συμβεί σταδιακά. Ο ΣΒΒΕ προτείνει η αύξηση -την οποία, όπως υπογραμμίζει, ουσιαστικά την επιτάσσει το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για λόγους καθαρά κοινωνικούς- να δοθεί τμηματικά σε βάθος τριετίας