Συμπληρωματική κατανομή 34,7 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ στους δήμους όλης της χώρας

Επιπλέον χρηματοδότηση συνολικού ύψους 34,7 εκατ. ευρώ, εξασφαλίστηκε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του έτους 2018, και κατανέμεται συμπληρωματικά σε όλους τους δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, τα 29,7 εκατ. ευρώ κατανέμονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών των ΟΤΑ α’ βαθμού, ενώ τα υπόλοιπα 5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και ειδικότερα των δαπανών θέρμανσης.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα ποσά ανά δήμο.

20507033.Πίνακες Κατανομής 29,7 εκάτ. ευρώ.doc

Πίνακες Κατανομής 5 εκάτ. ευρώ.doc