Συνεργασία ΑΠΘ και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Την τεχνογνωσία και τα αρχεία τους, σε θέματα Γεωγραφίας, ενώνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οι Ένοπλες Δυνάμεις, μέσω μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν ο πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Μήτκας και ο διοικητής της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), συνταγματάρχης Βαρδής Καγιαδάκης.

Ως στόχος του μνημονίου, το οποίο υπογράφηκε στις 27 Οκτωβρίου, περιγράφεται «η συνεργασία σε θέματα των επιστημών της Γεωδαισίας, της Τοπογραφίας, της Φωτογραμμετρίας, της Τηλεπισκόπησης, της Χαρτογραφίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Χωρικών Βάσεων Δεδομένων, καθώς και σε κοινά ερευνητικά, επιστημονικά και τεχνικά πεδία». Επίσης, προβλέπεται «η συνεργασία σε βιβλιοθηκονομικά και αρχειακά θέματα που σχετίζονται με την ιστορική κληρονομιά και την ψηφιακότητα στις ανθρωπιστικές επιστήμες».

Ήταν το 1882, όταν η τότε κυβέρνηση του Χαρ. Τρικούπη, στην προσπάθεια αναζήτησης νέων θεσμών για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της χώρας ψήφισε νόμο, με τον οποίο επέτρεπε στην κυβέρνηση «να καλέσει παρά τω Στρατώ αλλοδαπούς Αξιωματικούς προς μελέτην του Στρατιωτικού Οργανισμού του Κράτους …και προς εισαγωγήν εν τω Στρατώ διαφόρων εφαρμογών». Σήμερα, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού -όπως πήρε τη σημερινή ονομασία της το 1926- παράγει όλα τα χαρτογραφικά προϊόντα, που απαιτούνται για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ