Τα αποτελέσματα για 1.575 νέες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη 1.575 νέων υπαλλήλων στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS».

Δείτε στα παρακάτω Link τα αποτελέσματα:

Υποέργο 1

Υποέργο 2

Υποέργο 3

Υποέργο 4

Υποέργο 6