Τα νέα κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Το νέο καθεστώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου και προβλέπει αυτόματη ρύθμιση μέσω της διατραπεζικής πλατφόρμας για 200.000 δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, σι δανειολήπτες που έχουν κόκκινα δάνεια κάθε είδους  – στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά-, με εγγύηση την πρώτη κατοικία, είναι 250.000, με συνολικές «κόκκινες» οφειλές 24 δισ. ευρώ.

Επιλέξιμοι για το νέο πλαίσιο είναι το 80% των δανειοληπτών -200.000 άτομα-, με συνολικές οφειλές 10 με 1 1 δισ. ευρώ.

Τα 2 δισ. ευρώ αφορούν επαγγελματικά δάνεια με προσημείωση την πρώτη κατοικία. Ολοι οι επιλέξιμοι δανειολήπτες μπορούν να καταθέσουν αίτημα στην πλατφόρμα, να «κουρέψουν» αλλά κατ να πάρουν την επιδότηση κατά το 1/3 της δόσης του δανείου τους. Πιο συγκεκριμένα, τα βήματα είναι τα εξής: Νοικοκυριά, έμποροι και επαγγελματίες με κόκκινα δάνεια θα καταθέτουν το αίτημα τους στη διατραπεζική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μάρτιο. Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται με το ΑΦΜ και τους κωδικούς του TAXIS και θα αποτυπώνεται σε αυτήν το πλήρες οικονομικό και περιουσιακό προφίλ του κάθε δανειολήπτη.

Τα κριτήρια

Αίτημα υπαγωγής μπορούν να κάνουν όσοι πληρούν συνδυαστικά τα κάτωθι κριτήρια:

1) Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας τους είναι μέχρι 250.000 ευρώ.

2) Το υπόλοιπο του δανείου τους είναι μέχρι 130.000 ευρώ.

3) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι 12. 500 ευρώ για τον άγαμο, 21.000 ευρώ για το ζευγάρι και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Μόλις κατατεθεί το αίτημα στην πλατφόρμα, η τράπεζα θα προτείνει στον επιλέξιμο δανειολήπτη νέα ρύθμιση για την «κόκκινη» οφειλή του.

Συγκεκριμένα:

■ Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, μέχρι επιπλέον 25 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δανειολήπτη ή του εγγυητή δεν υπερβαίνει το 80ό έτος στη λήξη του δανείου.

■ Μειωμένο επιτόκιο, το οποίο θα είναι κυμαινόμενο euribor τριμήνου + περιθώριο 2%. Σήμερα το euribor είναι στο -0,3080, δηλαδή αρνητικό, άρατο τελικό επιτόκιο του δανείου θα είναι στο 1,7%.

■ «Κούρεμα» του δανείου, ώστε το υπόλοιπο ποσό να αντιστοιχεί στο 120% της αντικειμενικής αξίας του σπιτιού. Αν δηλαδή το δάνειο είναι 1 30.000 ευρώ και n αντικειμενική αξία 80.000 ευρώ, το δάνειο που αντιστοιχεί στο 120% της αξίας είναι 96.000 ευρώ και συνεπώς θα «κουρευτούν» 34.000 ευρώ.

■ Μετά τη ρύθμιση (επιμήκυνση, μειωμένο επιτόκιο) και το «κούρεμα» ακολουθεί η επιδότηση από τσ κράτος, πσυ καλύπτει το 1/3 της νέας δόσης. Αν, για παράδειγμα, η δόση είναι 300 ευρώ τον μήνα, τσ Δημόσιο θα πληρώνει απευθείας στην τράπεζα τα 100 ευρώ κάθε μήνα.