Τα σχολεία όπου θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής στη Θεσσαλονίκη

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ.

Οι τάξεις υποδοχής (ΤΥ) αποτελούν βασικό εκπαιδευτικό θεσμό για τη μαθησιακή και κοινωνική ένταξη στο σχολείο των μαθητών που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Οι τάξεις υποδοχής ιδρύθηκαν το 1980.

Στο πλαίσιο αυτό η ίδρυση μιας τάξης υποδοχής προϋπέθετε την ένταξη του σχολείου σε ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας με συγκεκριμένα κριτήρια. Η έλευση όμως των προσφύγων μαθητών δημιούργησε μεγάλες ανάγκες φοίτησης αλλόγλωσσων μαθητών στις ΤΥ και έτσι από τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 δόθηκε η δυνατότητα σε όλα τα δημοτικά σχολεία, στα οποία φοιτούν μαθητές από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες να ιδρύσουν τάξεις υποδοχής, ώστε οι μαθητές αυτοί να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη φοίτησή τους.

Δείτε τον πίνακα με τα σχολεία στα οποία θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής εδώ.