Τα θέματα που έπεσαν σήμερα σε Λατινικά, Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στις Πανελλαδικές

Σε Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού (Ο.Π.) Ανθρωπιστικών Σπουδών, την Χημεία της Ο.Π. Θετικών Σπουδών και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιων και της Δ’ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Για τα θέματα Λατινικών ημερησίων ΓΕΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Λατινικών εσπερινών ΓΕΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Χημείας ημερησίων ΓΕΛ
πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Χημείας εσπερινών ΓΕΛ
πατήστε εδώ.
Για τα θέματα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας
ημερησίων ΓΕΛ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας
εσπερινών ΓΕΛ πατήστε εδώ.