Τα θέματα που θα συζητηθούν την Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Με 30 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στις 16.00, η 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

 Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

  • Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδών Δαγκλή, Διαλέττη, Δεσπεραί» κατόπιν διεξαγωγής δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
  • Έγκριση των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Ανάδειξη Ιστορικών Περιοχών Β’ και Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων»
  • Εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης και αναμόρφωσης δικτύων ηλεκτροφωτισμού»
  • Διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάπτυξης ειδικής ανάλυσης για την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων, ανάλυσης τάσεων και ανάπτυξης σεναρίων κ.ά., του έργου AIRTHINGS στο πλαίσιο του προγράμματος «BalkanMed 2014 – 2020»
  • Αίτημα των «Special Olympics» για δωρεάν παραχώρηση μιας διαδρομής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, για δύο φορές την εβδομάδα
  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα της οδού Αποστόλου Παύλου, μεταξύ των οδών Ολυμπιάδος και Κων. Μελενίκου, για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση τουριστικού περιπάτου»
  • Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών, του Υπουργείου Εσωτερικών με ανώτατη χρηματοδότηση για τον Δήμο Θεσσαλονίκης ποσού 473.000€
  • Αίτημα της οργάνωσης Terre des Hommes (TdH) που υλοποιεί δράσεις κοινωνικής ένταξης προσφύγων στην πόλη για παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου Μαλακοπής για προπονήσεις
  • Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού (υλικού και μηχανημάτων) με ανώτατη χρηματοδότηση για τον Δήμο Θεσσαλονίκης ποσού 320.000€
  • Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Πόλης