Τα θέματα που θα συζητηθούν την Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Συγκεκριμένα, στις 14.00 θα ξεκινήσει η 28η Ειδική Συνεδρίαση, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 • Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους 2017
 • Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους 2017

 Στη συνέχεια και  προ της Ημερησίας Διάταξης της 29ης Τακτικής Συνεδρίασης του Σώματος, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του σχεδίου για τη δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ελλάδας, από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Αβραμόπουλο.

Μεταξύ των 91 θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη της  Τακτικής Συνεδρίασης, είναι:

 • Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων ευθύνης  του Δήμου Θεσσαλονίκης  για το έτος 2017
 • Συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος REACT του Δήμου Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 • Σύσταση κοινοπραξίας για το έργο «Εκσυγχρονισμός του δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα» που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα JESSICA
 • Διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την μετατροπή συμβατικών φωτεινών σηματοδοτών σε LED»
 • Έγκριση 40 θέσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση 100 υπογείων συστημάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της μελέτης τροποποίησης της διαμόρφωσης και του προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου Εγνατίας – 3ης Σεπτεμβρίου  για την αύξηση της οδικής ασφάλειας
 • Ορισμός μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης
 • Διοργάνωση εκθέσεων και δράσεων της Δημοτικής Πινακοθήκης κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017
 • Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
 • Ορισμός Διοικητικών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ «Οργανισμός Βρεφονηπιακής Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας» και «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Πρόταση για την πραγματοποίηση του πιλοτικού προγράμματος με τίτλο: “Ανοιχτό Σχολείο στη Γειτονιά
 • Εκδήλωση για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της πόλης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ορισμός Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που θα προσφερθούν κατά τη διάρκεια του 2017, προκειμένου να μισθωθούν, να εκποιηθούν ή να αγορασθούν από το Δήμο και τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα
 • Ορισμός ορκωτών – ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης