Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης την Τρίτη

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

-Στις 14.00, η Ειδική Συνεδρίαση (20η) με μοναδικό θέμα την  «Έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2016».

-Στις 16.00, η 21η Τακτική Συνεδρίαση με 35 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

  • Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2018
  • Καθορισμός των τελών στάθμευσης οχημάτων και της χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το 2018
  • Καθορισμός συντελεστών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, καθώς και των συντελεστών Τελών και Δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το 2018
  • Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση τριών παιδικών χαρών (Πλατείας Μακεδονομάχων – Νέας Ελβετίας – Θερμοπυλών και Νάστου)»
  • Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών ειδών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών συντήρησης και επισκευής του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης
  • Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κέντρο Αποκατάστασης Εξαρτημένων και Σταθμός Αρωγής ‘’Ιανός’’»
  • Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των υποδομών του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, για δύο έτη
  • Άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων
  • Διάθεση κάρτας μονίμου κατοίκου για την 1η και την 3η Δημοτικές Κοινότητες για το 2018