Τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας ζητά ο δήμος Ωραιοκάστρου

Προκειμένου να προχωρήσει σε ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας ο δήμος Ωραιοκάστρου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη πρόσκληση, να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά.

Περισσότερες λεπτομέρειες  ΕΔΩ