Δύο θέσεις γυμναστών, μία εικαστικών και μία χορού στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Δήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης, και συγκεκριµένα για τις παρακάτω ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα:

  • 2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (παραδοσιακοί χοροί)
  • 1 ΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ- ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
  • 1 ∆Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ- ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΧΟΡΟ

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ