Θέσεις εργασίας στην ΜΚΟ Αρσις

Θέσεις εργασίας στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ είναι ανοιχτές αυτόν τον καιρό και οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:

Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διαχειριστή μερικής απασχόλησης (Ανεξάρτητων Υπηρεσιών)

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» στη Θεσσαλονίκη

Ενημερωθείτε λεπτομερώς εδω