Θέση εργασίας στην Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ζητά να προσλάβει ένα Διοικητικό Υπάλληλο για πλήρη απασχόληση.

Η εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στη λογιστική και του προγράμματος «Κεφάλαιο», καθώς και στη γραμματειακή υποστήριξη θα συνεκτιμηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.

Πληροφορίες: τηλ. 2310 489247-9, e-mail: [email protected]