Θεσσαλονίκη: Πρόσληψη Δερματολόγου στους Γιατρούς του Κόσμου

Στο πλαίσιο του έργου «Επανεκκίνηση» σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΑΡΣΙΣ, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν συνεργάτες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου με σκοπό την υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών υγείας, τη συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των ασθενών, την καταγραφή στοιχείων και ιστορικού και τη συνεργασία με τους υπεύθυνους του προγράμματος σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου και της θέσης είναι από 01/05/2018 έως και 31/07/2018 με δυνατότητα ανανέωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους και μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email: [email protected], έως τις  22 Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ, με τίτλο θέματος «Θέση Δερματολόγου στη Θεσσαλονίκη».

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ