Θεσσαλονίκη: Προσλήψεις στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ μήνες, ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία της Υπηρεσίας μας, Βασ. Όλγας 68, τκ 54642 Θεσσαλονίκη, κατά τις ώρες από 10:00-13:00 εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Ολόκληρη η ανακοίνωση διατίθεται στα γραφεία της Υπηρεσίας και την ιστοσελίδα του Μουσείου http://www.lemmth.gr

Δείτε την προκήρυξη εδώ