Τι αλλάζει με τις προσωρινές συντάξεις

Αλλάζει το καθεστώς χορήγησης των προσωρινών συντάξεων, αλλά και των συντάξεων χηρείας που είχαν υποστεί δραματικές περικοπές μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των προσωρινών συντάξεων, καθώς οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης θα παίρνουν ως προσωρινή το 80% της οριστικής τους σύνταξης αντί για το 50% του μισθού τους που ισχύει τώρα.

Σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας, οι προσωρινές συντάξεις γήρατος θα είναι στο 80% της κανονικής σύνταξης που δικαιούται ο ασφαλισμένος, εφόσον υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί δεν θα έχουν δικαίωμα να κάνουν ένσταση, αλλά να προχωρήσουν σε νέα αίτηση χάνοντας έτσι και αναδρομικά σύνταξης.

Οσοι την υποβάλλουν χειρόγραφα (που είναι ελάχιστες περιπτώσεις) θα παίρνουν προσωρινή σύνταξη με το παλιό σύστημα, δηλαδή το 50% του μισθού του τελευταίου δωδεκαμήνου, με ανώτατο όριο τα 768 ευρώ και κατώτατο τα 384 ευρώ, με δικαίωμα ένστασης σε απορριπτική απόφαση.

Σήμερα η προσωρινή σύνταξη αντιστοιχεί στο 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών που ο αιτών είχε κατά τους 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Για περιπτώσεις αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 67% έως 79,99% χορηγείται ως προσωρινή σύνταξη το 75% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών και για περιπτώσεις με αναπηρία από 50% έως 66,99% χορηγείται το 50% ως προσωρινή σύνταξη.

Στο 50% είναι η προσωρινή σύνταξη και για περιπτώσεις θανάτου. Η προσωρινή σύνταξη που καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού της Εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, ούτε και να υπερβαίνει το διπλάσιο αυτής (384 ευρώ έως 768 ευρώ).