Τι απαντά ο δήμος Θεσσαλονίκης για την ακύρωση των Αιγυπτίων 2019

Σχετικά με την ακύρωση των «Αιγυπτίων 2019 – Street Live Music Festival» στην περιοχή Λαδάδικα, η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία «για αυτήν την εξέλιξη δεν ευθύνεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η διάθεση κοινόχρηστου δημοσίου χώρου ρυθμίζεται από κανονιστική απόφαση που έχει εγκριθεί από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι κανόνες υπάρχουν για να ισχύουν έναντι όλων και η παρούσα διοίκηση σκοπεύει να τους τηρήσει.»

‘Όσο για το  κόστος που κλήθηκαν οι διοργανωτές να καταβάλλουν, αυτό αφορά στην τοποθέτηση εξέδρας και προκύπτει αντικειμενικά από το μέγεθος αυτής, σύμφωνα με την διοίκηση του δήμου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τέλος, καταλήγει η ανακοίνωση «στηρίζει την επιχειρηματικότητα, όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και αντιμετωπίζει όλα τα αιτήματα με βάση τους σχετικούς νόμους και κανόνες. Καθήκον του Δήμου είναι να υπερασπίζεται το συμφέρον όλων των πολιτών και να διασφαλίζει το σεβασμό του δημοσίου χώρου».