Τη δημιουργία διεθνούς ζώνης βιομηχανίας και εμπορίου πρότεινε στον πρωθυπουργό ο ΣΒΕ

Την ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης για τη Θράκη και την παραμεθόριο περιοχή της Μακεδονίας και της Ηπείρου, αλλά και την ίδρυση διεθνούς ζώνης βιομηχανίας και εμπορίου στη Θεσσαλονίκη και τη δημιουργία του διεθνούς τεχνολογικού κέντρου «Thess INTEC» και ενός φορέα προώθησης και προβολής των μακεδονικών προϊόντων, προτείνει -μεταξύ άλλων- στην κυβέρνηση η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), όπως επισήμανε ο πρόεδρός του, Αθανάσιος Σαββάκης, κατά τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνολικά κατατέθηκαν εννέα προτάσεις, βασισμένες στους εξής τέσσερις τομείς πολιτικής: βιομηχανική πολιτική για την περιφέρεια, επιχειρηματικές υποδομές, καινοτομία-εξωστρέφεια και παραγωγικές επενδύσεις.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία «Διεθνούς Ζώνης Βιομηχανίας και Εμπορίου Θεσσαλονίκης», ο κ.Σαββάκης τόνισε ότι πρόκειται για μια διεθνώς πετυχημένη πρακτική, καθώς σήμερα υπάρχουν 5000 τέτοιες ζώνες σε 125 χώρες, από όπου διακινούνται προϊόντα αξίας άνω των 700 δισ. δολ, ενώ έχουν “ανοίξει” εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Στη γεωγραφική γειτονιά της Ελλάδας, σε χώρες της ΕΕ, τέτοιες ζώνες λειτουργούν ήδη από μία σε Ιταλία και Ιρλανδία, από επτά στη Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία, δύο στην Πολωνία, έξι στη Βουλγαρία και 21 στην Τουρκία.

“Η δημιουργία μιας τέτοιας ζώνης στη Θεσσαλονίκη θα διευκολύνει το διεθνές εμπόριο μέσω της Βόρειας Ελλάδας, θα προσελκύσει ξένα κεφάλαια για επενδύσεις, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα προκαλέσει μεταφορά τεχνογνωσίας και εντέλει θα συνεισφέρει θετικά στην περιφερειακή ανάπτυξη” σημειώνει -σε σχετικό  συνοδευτικό των προτάσεών της υλικό- η διοίκηση του ΣΒΕ, η οποία προσθέτει ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία τέτοιας υποδομής είναι το απολύτως σαφές εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων, το ξεκάθαρο πλαίσιο ως προς τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει εντός της ζώνης, η χωροθέτηση με ρεαλιστικά κριτήρια και ο σχεδιασμός με βάση το τι ζητά η αγορά.  Απαραίτητη κρίνεται επίσης η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη διαχείρισή της. Στον ίδιο αυτό τομέα, των επιχειρηματικών υποδομών, ο ΣΒΕ προτείνει ακόμη την αναβάθμιση περιβαλλοντικών υποδομών και την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών σε όλες τις ΒΙΠΕ της Βορείου Ελλάδος και τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης για τον χαρακτηρισμό των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε «οργανωμένους υποδοχείς».

Στο μέτωπο της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, προτείνεται -όπως προαναφέρθηκε- η προώθηση της δημιουργίας του διεθνούς τεχνολογικού κέντρου «Thess INTEC» και του φορέα προώθησης και προβολής μακεδονικών προϊόντων. Για το πρώτο θέμα επισημαίνεται ότι τα πρακτικά του αποτελέσματα σε ορίζοντα εικοσαετίας, σύμφωνα με πλήρη και τεκμηριωμένη μελέτη βιωσιμότητας θα ήταν: συνολική συνεισφορά 11 δισ. ευρώ στην εθνική οικονομία και 7000  θέσεις εργασίας, με παραμονή και προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων. “Η Ελλάδα είναι η μοναδική  στην Ευρώπη χώρα, που δεν διαθέτει έστω και μία οργανωμένη υποδομή συνεγκατάστασης φορέων Έρευνας και Ανάπτυξης, από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με στόχο την συμπαραγωγή και συνεκμετάλλευση νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, κυρίως για τη διεθνή αγορά” σημειώνει ο ΣΒΕ και υπενθυμίζει ότι 70 επιχειρήσεις και 17 ερευνητικά εργαστήρια έχουν ήδη υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας και Συνεγκατάστασης (MoU) στο Thess INTEC.

Στον τομέα, τέλος, των παραγωγικών επενδύεσεων, ο ΣΒΕ προτείνει την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στην περιφέρεια, με τη βοήθεια τριών ειδικών υποπρογραμμάτων βιομηχανικής αναδιάρθρωσης, για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας, κλαδική πολιτική και οριζόντιες ενισχύσεις, καθώς και την άρση των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου.