Την πολιτική συνοχής μετά το 2020 συζητά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες

Το στρατηγικό πλαίσιο και οι προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, είναι από τα βασικά θέματα στην «ατζέντα» του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες, σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών ή ευρωπαϊκών υποθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις και θα επικεντρωθούν:

– Στις επενδυτικές προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής αναφορικά με τις περιοχές που θα ενταχθούν και θα καλύπτονται από τη μελλοντική πολιτική καθώς και τα κριτήρια για την κατανομή των πόρων, θέμα που αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα.

– Στον τρόπο με τον οποίο θα επιταχυνθεί η εφαρμογή της πολιτικής και θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της.

Η συζήτηση αυτή πρόκειται να τροφοδοτήσει με προτάσεις την προετοιμασία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της δέσμης νομοθετικών μέτρων σχετικά με την πολιτική συνοχής, μέτρα τα οποία θα ισχύσουν μετά το 2020.

ΑΠΕ