Την πρόσληψη δύο γιατρών ανακοίνωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη δύο γιατρών ανακοίνωσε το ΚΑΠΗ του δήμου Θεσσαλονίκης, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο ΠΕ Ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε µέλη των 14 Παραρτηµάτων του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε προβλήµατα υγείας».

Δείτε την προκήρυξη εδώ.