Τον Σεπτέμβριο τα ασφαλιστικά μέτρα κατοίκων του δήμου Αριστοτέλη κατά της «Ελληνικός Χρυσός»

Απορρίφθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν κάτοικοι του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής κατά της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» για τη λειτουργία του χώρου απόθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη θέση Κοκκινόλακκα της περιοχής Μαντέμ Λάκκος Χαλκιδικής.

Κάτοικοι, που εναντιώνονται στην εξορυκτική δραστηριότητα, είχαν προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυγύρου με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η κύρια συζήτηση των οποίων έχει προσδιοριστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με το Συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, το αίτημα των κατοίκων συνδέεται με την ύπαρξη σημαντικών κινδύνων για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον εξαιτίας τόσο της απόθεσης όσο και της διακίνησης αποβλήτων από την «Ελληνικός Χρυσός».

Σε ανακοίνωση του Συντονιστικού καταγγέλλεται ότι ο ΧΥΤΕΑ «είναι σε φάση κατασκευής και χωρίς να έχει λάβει άδεια λειτουργίας δέχεται, παρανόμως, επικίνδυνα εξορυκτικά απόβλητα». Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση «κατά τη συνεχιζόμενη κατασκευή του έχουν επέλθει διαφοροποιήσεις που καθιστούν το έργο επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τέτοιες είναι: 1. Η απουσία του συμπυκνωμένου στρώματος αργίλου πάχους 0,6m και εφαρμογή διαφορετικού συστήματος στεγάνωσης, 2. Η μη λιθογόμωση της στοάς στο +173m και εφαρμογή διαφορετικής μεθόδου και 3. Η κατασκευή του κατάντη φράγματος χωρίς ενσωμάτωση πυρήνα από αδιαπέραστο υλικό».

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ