Τριακόσιοι κάδοι συλλογής και ανακύκλωσης τηγανέλαιων στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Σταδιακά θα τοποθετηθούν τις επόμενες ημέρες τριακόσιοι κάδοι συλλογής και ανακύκλωσης τηγανέλαιων σε σχολεία, δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου οι πολίτες να εναποθέτουν τα δικά τους δοχεία με το τηγανέλαιο. Στη συνέχεια, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το λάδι θα συλλέγεται και θα μεταφέρεται προς ανακύκλωση, με σκοπό τη μετατροπή του σε βιοκαύσιμο.

Ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Πέτρος Σούλας, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για την έναρξη υλοποίησης προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης τηγανέλαιων με εκπρόσωπο της Συνεταιριστικής Επιχείρησης Κοινωνικού Οφέλους “IONIAN RECYCLE HELLAS Κοιν.Σ.Επ.”.

Ο κ.Σούλας, δήλωσε πως η εκμετάλλευση των μεταχειρισμένων οικιακών λαδιών έχει τεράστια οφέλη για τη μείωση των τοξικών αποβλήτων που μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, αποτελώντας μια βιώσιμη ενεργειακή πηγή καυσίμων εφάμιλλη του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, ενώ η διάρκεια του προγράμματος είναι έξι χρόνια.