Τρεις θέσεις εργασίας στο βρεφοκομείο «Ο Αγιος Στυλιανός»

Δύο βρεφονηπιοκόμους ΤΕ και μία βοηθό βρεφοκόμου ΔΕ θα προσλάβει το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγιος Στυλιανός», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των έκτακτων και αυξημένων αναγκών του. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 24 Αυγούστου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσόντα και την προκήρυξη  ΕΔΩ