ΒΕΘ : Τα επιμελητήρια να ενημερώνουν τις εφορίες για τις οφειλές στο ΓΕΜΗ

Την ανάγκη να βεβαιώνει στις εφορίες τις οφειλές των μελών του επιμελητηρίου προς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) υπογραμμίζει, με ανακοίνωσή του, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Αφορμή για την ανακοίνωση αυτή αποτέλεσε η κριτική που δέχτηκε το Επιμελητήριο κατά τη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου από την παράταξη «Ένωση Βιοτεχνών – Νέοι Ορίζοντες».
Το ΒΕΘ υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τα επιμελητήρια οφείλουν, σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη ΓΕΜΗ και δεν έχει διαγραφεί από αυτό, τα εν λόγω τέλη να τα αποστείλουν στη φορολογική διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Κατά συνέπεια -σημειώνεται- δεν πρόκειται για πρόταση του ΒΕΘ, όπως επικαλείται η «Ένωση Βιοτεχνών -Νέοι Ορίζοντες», αλλά γα πρόβλεψη του νόμου.
Στο πλαίσιο αυτό, το επιμελητήριο έχει ενημερώσει σχετικά όλες τις διοικήσεις των βιοτεχνικών σωματείων προκειμένου να το γνωστοποιήσουν στα μέλη τους καθώς και όλες τις επιχειρήσεις που οφείλουν στο ΓΕΜΗ. Τέλος, η διοίκηση του ΒΕΘ γνωστοποιεί ότι προτίθεται να μεριμνήσει για κάθε τροποποίηση – βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του ΓΕΜΗ.