Βγήκε η προκήρυξη για 160 εισακτέους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Προκηρύχθηκε η διενέργεια του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 25η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατόν εξήντα (160).

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ