Υπ. Εργασίας: πρώτη φορά από το 2010 οι συντάξεις ΙΚΑ θα καταβληθούν χωρίς δανεισμό

Η καλύτερη πορεία είσπραξης των εσόδων του ΙΚΑ, σε σχέση με τις προβλέψεις και τα έσοδα του 2015, οδήγησε στην απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργου Κατρούγκαλου, να ανακληθεί η υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση δανείου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου, τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και ΤΑΠ-ΔΕΗ, ποσού 150.000.000 ευρώ, για την πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου.

Η ανάκληση έγινε  δυνατή αφού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του υπουργείου, σύμφωνα με τα οποία τα έσοδα του επταμήνου 2016 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν κατά 241,20 εκατ. ευρώ ή κατά 4% σε σχέση με τα έσοδα του επταμήνου 2015, αλλά και η πρόβλεψη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου, ότι η σημερινή ταμειακή κατάσταση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διασφαλίζει πλήρως την καταβολή των συντάξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2010 που το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις χωρίς δανεισμό.