Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ζητεί από την ΕΕ καλύτερη προστασία των προσφύγων

Να αναμορφώσει τη στάση της απέναντι στους πρόσφυγες -και σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα παροχής ασύλου- καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Σε έκθεσή της με τίτλο “Better Protecting Refugees in the EU and Globally” («Προστατεύοντας Καλύτερα τους Πρόσφυγες στην Ε.Ε. και Παγκοσμίως»), η Υπατη Αρμοστεία επισημαίνει πως η Ευρώπη πρέπει να παρέχει πιο στρατηγική και στοχευμένη υποστήριξη στις χώρες προέλευσης, ασύλου και διέλευσης προσφύγων, να επανεξετάσει τις προετοιμασίες έκτακτης ανάγκης για να ανταποκριθεί σε μεγάλες αφίξεις προσφύγων και μεταναστών, και να εδραιώσει ένα πιο αποτελεσματικό και καλύτερα διαχειρίσιμο σύστημα ασύλου. Επίσης, απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. να επενδύσουν περισσότερο στην ένταξη των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της εργασίας και της γλωσσικής κατάρτισης.
«Το περασμένο έτος, η Ευρώπη απέτυχε να ανταποκριθεί με τρόπο συλλογικό και οργανωμένο στις προκλήσεις που ανέκυψαν με την άφιξη άνω του ενός εκατομμυρίου προσφύγων και μεταναστών», ανέφερε ο υπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι. «Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σκηνές χάους στα σύνορα, κλονίζοντας κατ’ αυτόν τρόπο την εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι στην ικανότητα των κυβερνήσεων να διαχειριστούν την κατάσταση και δίνοντας τροφή σε όσους θέλουν να μετατρέψουν τους πρόσφυγες σε αποδιοπομπαίους τράγους. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να καταδείξουν, μέσω συλλογικής δράσης, ότι η Ευρώπη είναι ικανή να αναλάβει αποτελεσματική δράση, με τρόπο συνεπή προς τις αρχές της, απέναντι στις προσφυγικές μετακινήσεις. Έτσι, θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση των προσφυγικών ροών μακροπρόθεσμα, μέσω μεγαλύτερης στρατηγικής εμπλοκής εκτός συνόρων ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να καλωσορίζει πρόσφυγες στην Ευρώπη».
Ανάμεσα στις προτάσεις της Ύπατης Αρμοστείας, περιλαμβάνονται κάποια στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτιών για τις οποίες οι πρόσφυγες τρέπονται σε φυγή και μετακινούνται περαιτέρω, ενισχυμένες ασφαλείς οδοί για να μπορούν οι πρόσφυγες να φτάσουν στην Ευρώπη, και ένα απλοποιημένο σύστημα ασύλου που θα μπορεί να εντοπίσει, να καταγράψει και να επεξεργαστεί τις νέες αφίξεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Με αυτόν τον τρόπο -εκτιμά η οργάνωση- θα αποκατασταθεί επίσης σημαντικά η εμπιστοσύνη του κοινού.