Υπέρ μιας νέας συνθήκης με την Ευρωπαϊκή Ένωση η πλειοψηφία των Ελβετών

Οι περισσότεροι Ελβετοί υποστηρίζουν το σχέδιο της ελβετικής κυβέρνησης για την εκπόνηση μιας νέας συνθήκης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα προβλέπει τη διευθέτηση των διενέξεων από επιτροπές διαιτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης.

Η έρευνα αυτή είναι σημαντική επειδή, βάσει του συστήματος άμεσης δημοκρατίας αυτής της ουδέτερης χώρας, οι ελβετοί ψηφοφόροι έχουν τον τελικό λόγο για την εν λόγω συνθήκη, για την οποία αξιωματούχοι εκφράζουν την ελπίδα ότι θα συμφωνηθεί φέτος. Οι διμερείς σχέσεις βασίζονται τώρα σε ένα σύνολο από συμφωνίες κατά τομείς.

Το 54% αυτών που απάντησαν στην έρευνα του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων gfs.bern υποστήριξε το σχέδιο, το οποίο προβλέπει την επίλυση των διενέξεων από διαιτητικά δικαστήρια αποτελούμενα από αντιπροσώπους της Ελβετίας, της ΕΕ και ενός ουδέτερου μέρους.

Ακόμη και οι υποστηρικτές του ακροδεξιού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος, που είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε νέα συνθήκη, υποστήριξαν αυτήν την προσέγγιση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται από την εφημερίδα NZZ am Sonntag.

 Μόνο 4% των Ελβετών θέλουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή το δικαστήριο της ΕΕ, να είναι ο τελικός διαιτητής διενέξεων.

Το 35% υποστηρίζει το υφιστάμενο σύστημα, βάσει του οποίου μια κοινή επιτροπή Ελβετίας – ΕΕ επεξεργάζεται συμβιβασμούς για τη διαχείριση διενέξεων.