Υποχρεωτική η παράταση των συμβάσεων στην καθαριότητα τονίζει το υπουργείο Εσωτερικών

Η εφαρμογή της διάταξης για την αυτοδίκαιη παράταση έως 31-12-2017 των συμβάσεων καθαριότητας σε Δημόσιο και ΟΤΑ δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά είναι υποχρεωτική για όλους, καθιστά σαφές το υπουργείο Εσωτερικών, μετά από περιπτώσεις αιρετών που αρνούνται να ανανεώσουν σχετικές συμβάσεις.
«Η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης συνιστά δέσμια αρμοδιότητα για τα οικεία όργανα, τα οποία πρέπει να προασπίσουν τη δημόσια υγεία και να εφαρμόσουν τις διατάξεις του νόμου ως έχουν και υποχρέωση», τονίζεται χαρακτηριστικά σε εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργού, Πάνου Σκουρλέτη.
Όπως διευκρινίζεται, στο πεδίο εφαρμογής του άρθρο 16 του νόμου 4429/2016 περιλαμβάνονται όλες οι ενεργές ατομικές συμβάσεις με αντικείμενο την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ και όσες έχουν λήξει μέχρι και μετά την 21η Ιουλίου 2016.