67,5 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο για τακτοποίηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

Στο ποσό των 67,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τον Φεβρουάριο του 2019 οι χρηματοδοτήσεις του Δημοσίου για την τακτοποίηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Οι τελικές πληρωμές από τους φορείς ανήλθαν σε 54,6 εκατ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την εξέλιξη των ενισχύσεων/επιχορηγήσεων και πληρωμών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι τελικές πληρωμές για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης τον Φεβρουάριο του 2019 ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ