Αλλάζει το τοπίο των ιατρικών ειδικοτήτων

Αλλάζει το τοπίο των ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς με ΦΕΚ του υπουργείου Υγείας αλλάζει η σύσταση και μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και ο καθορισμός του χρόνου και του περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας», η οποία είχε αποσταλεί για δημοσίευση τον Μάιο του 2018, αλλά λόγω διαπίστωσης τυπικού κενού νομοθετικής εξουσιοδότησης πάγωσε και εστάλη εκ νέου μετά την ψήφιση της ανάλογης ρύθμισης από τη Βουλή.

Η απόφαση προέκυψε μετά από πολύμηνη διαβούλευση στο ΚΕΣΥ και εγκρίθηκε με Απόφαση της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Η ρύθμιση αφορά σε 40 ιατρικές ειδικότητες, 3 ειδικότητες άλλων πτυχίων και 6 εξειδικεύσεις και αποτελεί το πρώτο βήμα στον εξορθολογισμό του άναρχου τοπίου των ιατρικών ειδικοτήτων 24 χρόνια μετά το Π.Δ 415/1994 κι ενώ έχουν συμβεί ριζικές αλλαγές στην ιατρική εκπαίδευση παγκοσμίως.

Σύντομα θα επακολουθήσουν επιπρόσθετα νομοθετήματα, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την ιατρική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση των γιατρών.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.