Ανακοίνωση από την Ένωση Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» για τα fake news που διακινούν ακροδεξιοί

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα τόσο σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα όσο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί αντικατάστασης των οδικών πινακίδων των «Δρόμων του Κρασιού της Μακεδονίας» με αντίστοιχες πινακίδες των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», συνεπεία της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ.

Τούτου δοθέντος, η Ένωση Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος», η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του οινοτουριστικού δικτύου «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», προέβη στην έκδοση δελτίου Τύπου, με το οποίο δηλώνει κατηγορηματικά ότι η ανωτέρω πληροφορία είναι αναληθής. Παράλληλα, διευκρινίζει επί του προκειμένου τα ακόλουθα:

  • Το όνομα «Δρόμοι του Κρασιού της Μακεδονίας» τροποποιήθηκε σε «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» πριν από 16 χρόνια (το έτος 2002), καθώς το δίκτυο των μελών του επεκτάθηκε γεωγραφικά με την ένταξη σε αυτό επισκέψιμων οινοποιείων και από άλλες Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, και συγκεκριμένα από τη Θράκη και την Ήπειρο.
  • Οι οδικές πινακίδες με το όνομα «Δρόμοι του Κρασιού της Μακεδονίας» τοποθετήθηκαν το έτος 2000, πριν από την αλλαγή της επωνυμίας του δικτύου.
  • Από το 2002 και μετά όσα οινοποιεία του δικτύου επιθυμούσαν να τοποθετήσουν επιπλέον οδική σήμανση χρησιμοποιούσαν τη νέα επωνυμία του δικτύου: «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος». Έτσι, σήμερα υπάρχουν ταυτόχρονα και παλαιές και νέες οδικές πινακίδες.
  • Η νέα οδική πινακίδα στην οποία αναφέρονται τα ανωτέρω δημοσιεύματα («Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» στην Επανομή Θεσσαλονίκης) τοποθετήθηκε πριν από 3 χρόνια και σε νέα θέση, διαφορετική από εκείνη της πινακίδας με την παλαιότερη επωνυμία («Δρόμοι του Κρασιού της Μακεδονίας»), η οποία βρίσκεται στην αρχική της θέση (στην άνοδο προς Πλαγιάρι).

Η Ένωση Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος», σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.) και το υπουργείο Εξωτερικών, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) των ελληνικών οίνων (περιλαμβανομένης και της Π.Γ.Ε. Μακεδονία), σε περιπτώσεις που παρατηρείται παράνομη χρήση τους από οινοπαραγωγούς άλλων χωρών.

Ειδικότερα, η Ένωση Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» φροντίζει να συντονίσει ενέργειες σε διεθνές επίπεδο, να αποταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ενημερώσει ελληνικές πρεσβείες και αλλοδαπές διοικητικές αρχές, κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίληψή της προσπάθεια σφετερισμού ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων, προπάντων δε της Μακεδονίας.