Α. Γκούνας: Αναστολή ΦΠΑ και επίπλαστη ανάπτυξη

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. διακήρυξε, διά στόματος Πρωθυπουργού, την αναστολή για 3 χρόνια εφαρμογής του ΦΠΑ των οικοδομών.

Σε πρώτη ανάγνωση νομίζει κανείς ότι πρόκειται για μεγάλη πολιτική διακήρυξη. Η διαφήμιση μάλιστα που έγινε από την ίδια την κυβέρνηση και μέσω των ΜΜΕ είναι τέτοια σαν να πρόκειται για μεγάλη εκκίνηση και ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Του Αθανάσιου Γκούνα*

Είναι όμως έτσι ή μήπως είναι μια πολιτική διακήρυξη χωρίς ουσιαστικό και πραγματικό αναπτυξιακό περιεχόμενο. Η διακήρυξη αυτή αναφέρεται για αναστολή του ΦΠΑ και όχι για απαλλαγή αυτού.

Υπάρχουν βασικά ερωτήματα :

1.Η κυβέρνηση δεν μας ξεκαθάρισε τι θα γίνει το ΦΠΑ της αρχικής κτήσης της οικοδομής, θα επιστραφεί στον εργολάβο; Και αν ναι, πότε και πώς.

2.Ο ΦΠΑ μήπως θα μετακυλιθεί από τον εργολάβο στον αγοραστή;

Το πιθανότερο είναι να μετακυλιθεί στον αγοραστή που σημαίνει ότι η απαλλαγή του ΦΠΑ στον αγοραστή θα συμβάλλει περίπου 4% σε μείωση ΦΠΑ με ειδικούς υπολογισμούς και όχι 24%. Επιπλέον ο αγοραστής θα καταβάλει και φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) 3%.

Μέχρι σήμερα η πρώτη κατοικία είχε απαλλαγή του ΦΠΑ και όχι αναστολή. Αυτό σημαίνει για ένα καινούριο νοικοκυριό, για έναν μέσο πολίτη αυτής της χώρας ότι η αγορά αυτή θα έχει υψηλότερο κόστος.

Αυτό θεωρείτε ανάπτυξη; ή είναι σαν το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που δεν σέβεται τίποτα μπροστά στον βωμό του κέρδους.

Η αναστολή του ΦΠΑ κατά την γνώμη μου δεν έχει σκοπό να βοηθήσει ούτε τους εργολάβους, αλλά ούτε και τα φτωχά νοικοκυριά. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει πλαστή ψυχολογία για να ρευστοποιήσουν οι τράπεζες τα όσα ακίνητα έχουν δεσμευμένα. Έτσι θα ξεμπλοκαριστούν τα κόκκινα δάνεια από τους εργολάβους οι οποίοι αυτήν την στιγμή έχουν στην κατοχή τους περίπου 100.000 ακίνητα τραπεζικά δεσμευμένα. Η όποια ρευστοποίηση τους θα επιφέρει ταμειακά τραπεζικά διαθέσιμα. Το μέρος των ακινήτων που θα μπορέσει να πουληθεί σε συνδυασμό και με το airbnb θα επιφέρει ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα τεράστια κοινωνικά προβλήματα στα αδύνατα νοικοκυριά με την δημιουργία περισσοτέρων “τεχνικά αστέγων” (μεταφορά κατοίκων σε φτωχότερες περιοχές) διότι το κέντρο των μεγάλων πόλεων θα ανατιμηθεί δυσθεώρητα.

Η ανάπτυξη της οικονομίας δεν επέρχεται με τέτοιους τρόπους ανοίγματος της κοινωνικής ψαλίδας.

Η ανάπτυξη επέρχεται με τον σχεδιασμό και την στήριξη των επιχειρήσεων εκείνων που υποκαθιστούν την εξαγωγή συναλλάγματος και δημιουργούν προϋποθέσεις εξαγωγών έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει δυνατότητες εξαγωγής προστιθέμενης αξίας.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων θα ήταν ορθό να γίνει απαλλαγή του ΦΠΑ και όχι αναστολή αυτού. Ο πολιτικός εμπαιγμός είναι επικίνδυνος για την ψυχολογία της αγοράς.

* Ο Αθανάσιος Γκούνας, είναι Οικονομολόγος – Καθηγητής Εφ. ΔΙ.ΠΑ.Ε.