Απόφαση του δικαστηρίου περιμένουν οι 404 διοριστέοι της 1Κ/2017

Την απόφαση του δικαστηρίου θα πρέπει να περιμένουν οι 404 διοριστέοι ΠΕ στα δικαστήρια της χώρας με την προκήρυξη 1Κ/2017, η πρόσληψη των οποίων πάγωσε λόγω προσφύγων για αδιαφανείς διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα έγινε η εκδίκαση παρέμβασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προς απόρριψη της αίτησης αναστολής εκτέλεσης του πίνακα 404 διοριστέων χωρίς ακόμη να έχει βγει απόφαση.

Επίσης παρέμβαση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου έκανε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο κ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας. Κατά την ακροαματική διαδικασία παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις επί του φλέγοντος ζητήματος που ταλανίζει τον χώρο της Δικαιοσύνης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι παρεμβαίνοντες τόνισαν ότι το δημόσιο συμφέρον και οι πιεστικές ανάγκες των δικαστηρίων μας δεν επιτρέπουν περαιτέρω καθυστερήσεις στις διαδικασίες διορισμού των 404 δικαστικών υπαλλήλων. Επίσης, καταδείχθηκε από τους παρεμβαίνοντες ότι οι ασκηθείσες αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης του οριστικού πίνακα δεν έχουν νόμιμο έρεισμα, καθώς -σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 18 Ν. 2190/1994- οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο οκτώ  μηνών, τις οποίες κατήρτισαν με το Υπουργείο Δικαιοσύνης οι αιτούντες που περιλαμβάνονταν στον προσωρινό πίνακα, είναι μη ανανεούμενες και προορισμένες για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των δικαστικών υπηρεσιών.

Όπως ανέφεραν με τη δημοσίευση, εξάλλου, των οριστικών πινάκων κατάταξης, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων έληξαν αυτοδικαίως, γεγονός το οποίο οι αιτούντες γνώριζαν κατά την ανάληψη των προσωρινών καθηκόντων τους.

Οι παρεμβαίνοντες-μέλη της Ομάδας Οριστικώς Διοριστέων 1Κ/2017, οι οποίοι επιφυλάσσονται των νομίμων δικαιωμάτων τους για οποιαδήποτε προσβολή της προσωπικής, κοινωνικής, επιστημονικής και επαγγελματικής τους υπόστασης από ποικίλα ανακριβή δημοσιεύματα, ζητούν την άμεση ανάληψη των καθηκόντων τους, προκειμένου να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και στην ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης.