Ας υπερβούμε νοοτροπίες, δομές και μηχανισμούς του παρελθόντος

Ένα κόμμα της Αριστεράς δεν είναι δυνατόν να περιχαρακώνεται από τον φόβο ενός ιδεολογικού κορoναϊού, ο οποίος αν διαπεράσει τα τείχη θα σκοτώσει κάθε συνεκτικό ιστό.  Η συντήρηση του status quo είναι αντίληψη της δεξιάς παράταξης. Αντίθετα εμείς οφείλουμε να τολμάμε, να αλλάζουμε μέσω του πολιτικού διαλόγου και της δημοκρατικής διαδικασίας.

Του Αντώνη Ελευθεριάδη*

Προφανώς η στοχοποίηση της διαφορετικής άποψης, η έλλειψη αυτοκριτικής και απολογισμού δεν είναι βοηθητικά στο στόχο της μετεξέλιξης. Δεν πρέπει να διαμονοποιούμε την συζήτηση και αντιθέτως οφείλουμε να την πολιτικοποιούμε, προκειμένου να μην δημιουργούνται προσωπικοί στρατοί που μόνο στόχο έχουν την υποταγή του αντιπάλου. Οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας την συζήτηση για την πολιτική μας καταγωγή και να ανοίξουμε τον διάλογο για τον τρόπο που θα σφυρηλατήσουμε μια νέα ενότητα.

Αυτή η ενότητα πρέπει να προέλθει από έναν δομημένο διάλογο μελών και όχι από προκαθορισμένους μονολόγους κομματικών παραγόντων. Οφείλουμε να χτυπήσουμε κάθε είδους μικροεξουσία που παράγεται από την υφιστάμενη δομή και να προσέλθουμε στο τραπέζι χωρίς να έχουμε προαποφασίσει τι μας συμφέρει, αλλά και ποιους δεν θέλουμε.  Ένα μαζικό αριστερό κόμμα εξελίσσεται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και την ορθή αξιολόγηση. Δεν χρειάζεται σοφούς δημογέροντες για καθοδήγηση αλλά μια διαφορετική, μια αμεσοδημοκρατική λειτουργία που θα επιτρέπει σε όλους να εκφραστούν ελεύθερα.

Οι ενστάσεις που τίθενται ένθεν κακείθεν για τον τρόπο που δρομολογείται αυτή η μετεξέλιξη εδράζει σε γνήσιες ανησυχίες για την πορεία του κόμματος. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να δομηθεί ένα κόμμα αριστερό, ανοιχτό, σοσιαλιστικό, μαζικό, οικολογικό, δημοκρατικό, εργατικό, πατριωτικό. Το θέμα είναι πως το επιτυγχάνεις αυτό; Προφανώς για κάθε αλλαγή, πρέπει πρώτα να εξαντλείται κάθε πιθανότητα συναίνεσης και κατόπιν ο μόνος δρόμος είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία όμως των μελών όχι των τάσεων. Αν υπάρχει κάτι που τίθεται σε αμφισβήτηση να οδηγούμαστε στα καταστατικά προβλεπόμενα δημοψηφίσματα τα οποία και θα δώσουν την λύση και θα μας διαφοροποιήσουν από τις λειτουργίες των υπολοίπων κομμάτων.

Ο πρόεδρος έθεσε ότι το όνομα δεν είναι ταμπού και ότι μπορεί να αλλάξει μέσα από την συναπόφαση των μελών. Είναι ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός, να προσφέρουμε την δυνατότητα στα μέλη να είναι συμμέτοχοι στην λήψη αποφάσεων και όχι απλά εκλέκτορες ή  πομποί και λήπτες παραπόνων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δομήθηκε ως μια υπέρβαση κατεστημένων δομών και νοοτροπιών και για άλλη μια φορά πρέπει να γίνει το ίδιο. Οφείλουμε να συζητήσουμε για το νέο μοντέλο κόμματος. Χρειαζόμαστε αμεσοδημοκρατική κατεύθυνση, διαδικτυακά εργαλεία αλλά και μια πιο ευέλικτη δομή. Δεν πρέπει να παράγουμε γραφειοκρατίες και για αυτό τα όργανα μας πρέπει να έχουν κοινωνική αντιστοίχιση.

Το πολιτικό πείραμα της κουρδικής Rojava έχει δείξει τον δρόμο ενός συστηματικού μετασχηματισμού. Το μοντέλο της δημοκρατικής συνομοσπονδίας που επιλέχθηκε στοχεύει να είναι ευέλικτο, πολυπολιτισμικό, αντι-μονοπωλιακό και με προσανατολισμό τη συναίνεση. Οικολογία και φεμινισμός είναι οι κεντρικοί πυλώνες.  Το Σύνταγμα των καντονίων της Rojava, το Κοινωνικό Συμβόλαιο, εμπνέεται από τη θεωρία του ελευθεριακού κοινοτισμού, του Αμερικανού Murray Bookchin (1921-2006), οι ιδέες του οποίου κινούνται στον χώρο του αναρχισμού και της κοινωνικής οικολογίας. Δομείται μια δημοκρατία από τα κάτω προς τα πάνω. Σε όλα τα καντόνια υπάρχουν τοπικές συνελεύσεις της γειτονιάς, του χωριού, της πόλης αλλά και πολυάριθμες οργανώσεις. Οι κάτοικοι λαμβάνουν συλλογικά αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που τους αφορούν, ενώ υπάρχει και επιμερισμός αρμοδιοτήτων και εργασιών.  Υφίσταται ποσόστωση  40% για τις γυναίκες. Το άλλο 40% είναι άνδρες και το υπόλοιπο 20% προέρχεται από τις μειονότητες. Η δομή τους αποτελείται από:

Α) Η κομμούνα, που περιλαμβάνει τα νοικοκυριά μιας γειτονιάς ή ενός χωριού.

Β) Η συνοικία, που είναι δευτεροβάθμιο όργανο συντονισμού, αποτελούμενοι από επτά έως τριάντα κομμούνες. Στο συμβούλιο της συνοικίας μετέχουν εκπρόσωποι των κομμούνων οι οποίοι εκλέγονται ως πρέσβεις, για σύντομο χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένες εντολές και υποκείμενοι στην άμεση ανακλητότητά τους και τη λογοδοσία στην συνέλευσή τους.

Γ) Άμεση ανακλητότητα και κοινωνικός έλεγχος είναι τρόποι αυτοπεριορισμού και αναχώματα σε οποιαδήποτε μετατόπιση της εξουσίας προς τα πάνω, που ισχύουν φυσικά και για τους διακόσιους εκπροσώπους των συνοικιών που συνθέτουν το συντονιστικό συμβούλιο της περιφέρειας.

Δ) Τέλος το Λαϊκό Συμβούλιο του Δυτικού Κουρδιστάν (MGRK) αποτελείται από το σύνολο των περιφερειακών συμβουλίων και είναι υπεύθυνο για την χάραξη και την πρόταση συνολικών πολιτικών, οι οποίες μπορούν να επικυρωθούν μόνο από τις κομμούνες βάσεις.

Η αντιστοιχία που θα μπορούσαμε να προκρίνουμε στην κομματική μας δομή:

Α) Η Οργάνωση Μελών είτε γεωγραφική, είτε επαγγελματική, είτε ανά χώρο εργασίας.

Β) Η νομαρχιακή που θα μετείχαν οι γραμματείς των ΟΜ και οι οποίοι θα εκλέγουν τον δικό τους συντονιστή.

Γ) Η περιφερειακή δομή που θα αποτελείται από τους γραμματείς ΟΜ ανά περιφέρεια και θα εκλέγουν τον δικό τους συντονιστή.

Δ) Το Εθνικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από τους γραμματείς των περιφερειών και των νομαρχιακών και θα συμπληρώνεται από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που θα προκύπτουν από το συνέδριο και οι οποίοι όλοι μαζί θα εκλέγουν τον γραμματέα κόμματος.

Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει κοινωνική γείωση καθώς τα στελέχη μας θα εκπροσωπούν μια οργάνωση και κυρίως θα υπάρχει αλληλεπίδραση, καθώς με αυτόν τον τρόπο η πολιτική που παράγεται στις ΟΜ θα διαχέεται σε όλον τον κομματικό ιστό και δεν θα μένει εγκλωβισμένη στο κάτω μέρος της πυραμίδας. Τα αξιότερα στελέχη θα επιθυμούν να είναι γραμματείς οργανώσεων και θα αποδεικνύουν καθημερινά την αποτελεσματικότητά τους.

Καλό είναι να είμαστε περήφανοι για το κόμμα μας και για την μέχρι τώρα πορεία του. Καλύτερο είναι να προτείνουμε τρόπους να συνεχίσει να μας κάνει περήφανους.

*Ο Αντώνης Ελευθεριάδης είναι τραπεζικό στέλεχος, πιστοποιημένος στην παροχή επενδυτικών συμβουλών.