Δ. Θεσσαλονίκης: Δωρεάν μαθήματα Γερμανικών για ανέργους και φοιτητές

Μαθήματα γερμανικών για αρχάριους ανέργους και φοιτητές -δημότες ή κατοίκους του Δήμου- διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την ευγενική δωρεά-χορηγία των διδασκάλων της Γερμανικής Γλώσσας, κ.κ. Κωστόπουλου Γεώργιου, Lupini Peter και Μπιλιώνη Ιωάννη. Το πρόγραμμα εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας (Α1, στοιχειώδες επίπεδο), διάρκειας 100 ωρών, είναι δωρεάν. Απευθύνεται σε άνεργους νέους και νέες, καθώς και σε φοιτητές που επιθυμούν, αφού μάθουν τα απαραίτητα Γερμανικά, να αναζητήσουν μια θέση εργασίας ή να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Γερμανία.
Θα δημιουργηθούν δύο τμήματα αρχαρίων, 25 ατόμων το καθένα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται για το πρώτο τμήμα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από 18:00 έως 20:00 στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, οδός: Εγνατίας 132 και για το δεύτερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από 18:00 έως 20:00 στο 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, οδός: Γ. Παπανδρέου – Θ. Σοφούλη 16. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου 2016 και τα μαθήματα και θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2017.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 από τις 09:00 π.μ. έως τη συμπλήρωση των τμημάτων. Δικαίωμα Συμμετοχής μόνο σε ένα τμήμα.
Μοναδικό κριτήριο επιλογής των μαθητών, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων του κάθε τμήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν άνεργοι (με ενημερωμένη κάρτα ανεργίας) και φοιτητές (με έγκυρο φοιτητικό πάσο ή βεβαίωση της Σχολής), που είναι δημότες ή διαμένουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και έχει δικαίωμα να απουσιάσει το μέγιστο σε πέντε(5) μαθήματα. Σε κάθε σπουδαστή που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.