Δ. Θεσσαλονίκης: Ημερίδα για την εφαρμογή των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης στους ΟΤΑ

Ημερίδα με τίτλο «Η εφαρμογή των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης  σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «Ανατολική ΑΕ», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016, από τις 9.00 έως τις 17.00, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου-Πανεπιστημιούπολη).

Η ημερίδα θα χωριστεί σε δύο ενότητες, με την πρώτη να περιλαμβάνει παρουσιάσεις των δράσεων για την επίτευξη των στόχων της αειφορίας των ΟΤΑ της Γερμανίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το έργο των οργανισμών των Αυτοχθόνων του Ρίο Νέγκρο, για την κλιματική αλλαγή και το CoP21 καθώς και στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η εφαρμογή των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και η Ελληνική πραγματικότητα», μεταξύ εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Sustainable Solutions Network του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας θα οργανωθούν τέσσερα παράλληλα εργαστήρια με θέματα «Αειφόρος Ενέργεια», «Ανθεκτικές και Βιώσιμες Πόλεις», «Καταναλωτικά Πρότυπα/Εναλλακτικοί τρόποι ζωής» και «Βιώσιμη Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Δασών».

Η εκδήλωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «EYD2015 – Το μέλλον που θέλουμε», συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Europe Aid με ένα ευρύ εταιρικό σχήμα από φορείς πολλών ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η  Πορτογαλία, η Κροατία, αλλά και κοινοτήτων του Αμαζονίου.

Το έργο EYD2015 στοχεύει στην:

  • Κινητοποίηση της πολιτικής υποστήριξης των Ευρωπαϊκών Τοπικών Αυτοδιοικήσεων στην μετά το 2015 (Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης) αναπτυξιακή στρατηγική
  • Κατανόηση της σπουδαιότητας της πολιτικής υποστήριξης των διεθνών αναπτυξιακών δεσμεύσεων
  • Ευαισθητοποίηση των πολιτών και συμμετοχή τους στην μετά το 2015 διαδικασία
  • Προώθηση πολιτικών για την εξάλειψη της φτώχειας μέσω της Αειφόρου Ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο,
  • Συμβολή στην αλλαγή της στάσης ζωής των Ευρωπαίων πολιτών προς μια αειφόρο εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Για την υλοποίηση του έργου, που ξεκίνησε την άνοιξη του 2014, συνεργάζονται οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας – Χορτιάτη, Θερμαϊκού και Θέρμης