Δέκα αλλαγές για τους δημόσιους υπαλλήλους

Τα πάνω-κάτω στο Δημόσιο με σειρά ρυθμίσεων που δίνουν μπόνους επιμόρφωσης σε 100.000 υπαλλήλους αποφοίτους λυκείου για να διεκδικήσουν θέση τμηματάρχη, αυξάνουν τους δικαιούχους και τις μέρες γονεϊκής και εκπαιδευτικής άδειας και επιτρέπουν περισσότερες αποσπάσεις -μετατάξεις για λόγους υγείας αλλά και ευκολότερη πρόσληψη για μέλη τρίτεκνων οικογενειών και για άτομα με αναπηρία.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται ως οδηγίες προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε εγκύκλιο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου .

Η εγκύκλιος είναι εφαρμοστική του νόμου 4590/2019 που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Οι προβλέψεις της εγκυκλίου σε συνδυασμό με όσα έχει διευκρινίσει το υπουργείο οδηγούν σε μια νέα πραγματικότητα για πολλούς υπαλλήλους καθώς προβλέπονται:

  1. Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας που θα μπορούν να λαμβάνουν οι υπάλληλοι ΔΕ απόφοιτοι Λυκείου παρακολουθώντας εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης που θα οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι αυτοί περίπου 1 00.000 είχαν δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 5.000 θέσεις τμηματαρχών στο Δημόσιο αλλά το πετύχαιναν με μεγάλη δυσκολία λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων. Εκτός αυτού ήταν οι πρώτοι που έμπαιναν στο στόχαστρο απολύσεων όπως συνέβη στο διάστημα 2012 – 2014. Αποκτώντας το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας θα κερδίζουν 30 μόρια και περισσότερες πιθανότητες να αναλάβουν θέση ευθύνης. Κατά προτεραιότητα το μέτρο θα εφαρμοστεί για εργαζομένους ΔΕ στην Αυτοδιοίκηση.
  2. Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου τριών μηνών όχι μόνο στους φυσικούς αλλά και στους θετούς ή ανάδοχους γονείς καθώς και σε γονείς που έχουν τεκνοποιήσει μέσω παρένθετης μητέρας. Χρήση της άδειας μπορεί πλέον να κάνει και ο πατέρας ανεξαρτήτως του τρόπου που έχει αποκτηθεί το τέκνο.
  3. Αύξηση των ημερών άδειας σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών. Από πέντε σε επτά εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για τρίτεκνους υπαλλήλους από έξι σε οκτώ μέρες για μονογονεϊκές οικογένειες και από πέντε σε δέκα μέρες για πολυτέκνους.
  4. Αύξηση σε 14 ημέρες του αριθμού των εργάσιμων ημερών κατ έτος για άδεια εξετάσεων όταν ο υπάλληλος παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης. Δικαίωμα χρήσης εκτός από τους μόνιμους έχουν και οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  5. Απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας όχι μόνον του ίδιου ή της οικογένειας αλλά και προσώπου που συμβιώνει με αυτόν.
  6. Το σύμφωνο συμβίωσης να επιτρέπει την απόσπαση υπαλλήλου για συνυπηρέτηση στην ίδια περιοχή κάτι που ίσχυε έως τώρα μόνο για τους συζύγους. Στην περίπτωση που ο σύζυγος ή συμβίων είναι υπάλληλος με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου η διάρκεια της απόσπασης δεν θα υπερβαίνει τον χρόνο αυτό.
  7. Υπάλληλοι που δεν είναι μόνιμοι αλλά ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να μπορούν να συμμετέχουν στην κάλυψη οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω της κινητικότητας εφόσον δεν υπάρχουν ανάλογα αιτήματα μόνιμων υπαλλήλων ή οι αιτούντες δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Ο υπάλληλος μετατάσσεται σε προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου η οποία καταργείται αυτοδικαίως με την αποχώρηση του υπαλλήλου.
  8. Κατάργηση του ορίου ηλικίας των 45 ετών που υπήρχε για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  9. Πρόβλεψη ευνοϊκών διατάξεων για την πρόσληψη ατόμων με βαρηκοΐα ή κώφωση καθώς και μελών τρίτεκνων οικογενειών. Ενδεικτικά προβλέπεται ότι τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που κατέχουν βεβαίωση επάρκειας νοηματικής γλώσσας προσλαμβάνονται χωρίς να απαιτείται n απόδειξη ξένης γλώσσας εκτός και αν η γνώση της καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν.
  10. Αυτεπάγγελτος έλεγχος από την υπηρεσία για πιθανό κώλυμα διορισμού. Τέτοιο κώλυμα μπορεί να είναι η απόλυση από το Δημόσιο λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Βάσει των νέων ρυθμίσεων «Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής ελληνικού Δημοσίου». Ταυτόχρονα με νέα τροπολογία που κατέθεσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ενισχύεται ο δημοφιλής θεσμός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ και δημιουργείται για πρώτη φορά ειδική υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.