Δήμος Παύλου Μελά: Κατά της καύσης απορριμμάτων και εναλλακτικών καυσίμων

Κατά της προοπτικής καύσης απορριμμάτων RDF-SRF και εναλλακτικών καυσίμων εντός αστικού ιστού, στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα καύσης, τάσσεται, με ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασμού θα φέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του δήμου Παύλου Μελά και όχι μόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Παύλου Μελά αποφασίζει να πάρει όλα τα μέτρα, κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες, ενάντια στο ενδεχόμενο καύσης αποριμματογενών αποβλήτων RDF-SRF στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ και σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα καύσης.

Παράλληλα θα δημοσιεύσει “ανακοίνωση για την αντίδρασή του στην απόφαση-γνωμοδότηση της Επιτροπής για πιθανή μεταφορά της καύσης από τη ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα, στα Δυτικά και στο ΤΙΤΑΝ”. Επιπλέον θα προχωρήσει σε ένσταση-προσφυγή κατά της γνωμοδότησης και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, για να ακυρωθεί η απόφαση της τροποποίησης της ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα και θα ζητήσει πληροφορίες από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. αν όντως έχει σκοπό να κάνει καύση RDF -SRF στην Ευκαρπία.

Απευθυνόμενη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας θα ζητήσει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους αφαιρέθηκε οποιαδήποτε καύση από τη ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Δήμος Παύλου Μελά θα ζητήσει επίσης την έγγραφη συμπαράσταση και των υπολοίπων Δημοτικών Συμβουλίων των δήμων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα απαιτήσει βελτίωση της λειτουργίας του ΣΜΑ Ευκαρπίας και αντισταθμιστικά οφέλη, ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή και θα ζητήσει τη δημιουργία Κέντρου Υγείας στο δήμο, εξαιτίας του επιβαρυμένου περιβάλλοντος από τη γειτνίαση με ρυπογόνες βιομηχανίες.