Εγκρίθηκε η πρώτη χρηματοδότηση για την ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά

Εγκρίθηκε η πρώτη χρηματοδότηση για την ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και την πρόσκληση «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας» εντάχθηκε έργο ύψους 2.500.000 ευρώ που αφορά στην αποκατάσταση και λειτουργική επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου (κτίριο στρατωνισμού) που βρίσκεται εντός του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο υποέργα που πρόκειται να γίνουν και αφορούν στη συντήρηση – αποκατάσταση του κτιρίου και  την οργάνωση – εξοπλισμό μέρους των χώρων που θα διαμορφωθούν με τελικό σκοπό την επανάχρησή και ένταξή του στην ζωή της πόλης.

Στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης εντάχθηκε και η η ανάπλαση και αξιοποίηση κτιρίου που στέγαζε το Διαπολιτισμικό Σχολείο του Δήμου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού. Η χρηματοδότηση είναι ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και αφορά στη διαμόρφωση χώρων διδασκαλίας και έκθεσης ενός πρότυπου κέντρου εκπαίδευσης παιδιών και παιχνιδιού στο οποίο θα περιλαμβάνονται διευθετήσεις κατάλληλες για την αξιοποίηση και τη φιλοξενία της συλλογής της Μαριάννας και Γιώργου Βιλδιρίδη.

Στην Κεντρική Μακεδονία

Επίσης αναμένεται να ανακοινωθεί η πράξη ένταξης για το έργο ύψους 679.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση του παλαιού Δημοτικού σχολείου Πεθελινού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά από σχολείο σε αίθουσα αθλητικών δραστηριοτήτων και αναψυκτήριο.

Επίσης στο δήμο Ηράκλειας εντάσσεται έργο ύψους 1,6 εκατ. ευρώ για την επανάχρηση κτισμάτων στον οικισμό Χρυσοχώραφα .