Εκδήλωση για την πόλη, το σχολείο και το περιβάλλον από την “Οικολογία Αλληλεγγύη” σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Οι εναλλακτικές μορφές παιδείας, με την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο επίκεντρο, θα συζητηθούν σε εκδήλωση που διοργανώνει σήμερα, στις 7.30 το βράδυ, η αυτοδιοικητική κίνηση «Οικολογία Αλληλεγγύη» στον κοινωνικό χώρο «Οικόπολις».

“Η αντίληψή μας είναι η ανάπτυξη του αειφόρου σχολείου που ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την παροχή και εμπέδωση της γνώσης. Είναι εκείνο το σχολείο, στο οποίο η αειφορία και η ολιστική αντίληψη διαπερνά όχι μόνο το πρόγραμμα αλλά και όλη τη δομή και λειτουργία του” αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πρόγραμμα της “Οικολογίας Αλληλεγγύης”, όπου τονίζεται ότι “πρόκειται για ένα δύσκολο και καινοτόμο εγχείρημα, αλλά μεσοπρόθεσμα η επίδρασή του θα είναι ιδιαίτερα σημαντική στο επίπεδο των μαθησιακών επιτευγμάτων, της εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικών πόρων, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας”.

Η εκδήλωση στοχεύει, σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην ανάδειξη του ρόλου των σχολείων ως ζωντανών κυττάρων της πόλης, σε συνάφεια με τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ζητήματα των περιοχών τους και σε σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες. Στις προτάσεις της κίνησης περιλαμβάνεται και η επανεξέταση του τρόπου που γιορτάζονται μέσα στο σχολείο οι εθνικές γιορτές.

“Οι βαρετές και τυποποιημένες γιορτές ν΄ αντικατασταθούν από ουσιαστική έρευνα των ίδιων των μαθητών για τα ιστορικά γεγονότα, σε συνάρτηση πάντα με την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα” σημειώνεται και προτείνεται επίσης και η κατάργηση των μαθητικών παρελάσεων, καθώς αποτελεί “έναν αναχρονιστικό θεσμό, απομεινάρι άλλων, αντιδημοκρατικών εποχών”, που πρέπει να αντικατασταθεί από “ουσιαστικές καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις από τους μαθητές που να απευθύνονται και στη γειτονιά του σχολείου”.

Ομιλητές θα είναι οι Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Γιώργος Μαλανδράκης, Βέτα Τσαλίκη, Δέσποινα Σουβατζή, Γιώργος Μπλιώνης και Γιώργος Σλαυκίδης ενώ θα προλογίσει ο υποψήφιος Δήμαρχος της «Οικολογίας -Αλληλεγγύης» Μιχάλης Τρεμόπουλος.