Εταιρεία στην Βόρεια Ελλάδα έκοψε εικονικά τιμολόγια 1.225.049 ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος εκπροσώπων και λοιπών συνεργών εταιρίας, που εδρεύει στη Βόρεια Ελλάδα και δραστηριοποιείται στο εμπόριο ιατρικών αναλωσίμων.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε έκδοση εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 1.225.049 ευρώ, μη απόδοση φόρου για το έτος 2016, συνολικού ύψους 221.691 ευρώ και παραβίαση των περιορισμών μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς η συγκεκριμένη εταιρία παρουσιάζοντας τα εικονικά τιμολόγια ως πραγματικά, πραγματοποίησε τα αντίστοιχα εμβάσματα προς τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού για την εξόφληση τους, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Η υπόθεση εξελίχθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο στην έδρα της επιχείρηση, απ’ όπου ελήφθησαν φορολογικά στοιχεία και έγγραφα οδικής μεταφοράς, που αφορούσαν στο σύνολο των εισαγωγών της ελεγχόμενης εταιρίας, με εταιρίες του εξωτερικού.

Η σχετική δικογραφία, που υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αφορά σε αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ, μη απόδοση φόρου εισοδήματος άνω των 150.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβίαση των περιορισμών μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Επιπλέον ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.