Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για το «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Θάλασσας» στη Νέα Μηχανιώνα

Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα υπέγραψε την ένταξη του έργου «Δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Θάλασσας με Επανάχρηση του Δημοτικού Κτιρίου ΔΙΑΣ» με δικαιούχο τον Δήμο Θερμαϊκού και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 2.489.432,48 € στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020.

Στο πλαίσιο του έργου χρηματοδοτείται η αποκατάσταση του εγκαταλελειμμένου σήμερα κτιριακού κελύφους ΔΙΑΣ και η επανάχρησή του ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Θάλασσας. Το κτίριο συνολικού εμβαδού 1.794 τ.μ βρίσκεται σε κομβική θέση στο παραλιακό μέτωπο της Ν. Μηχανιώνας και εκτιμάται ότι η αποκατάσταση και νέα χρήση του θα συμβάλουν καθοριστικά στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητάς της.