Ιδρύεται Συνεργατικό Δίκτυο Καινοτομίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τρίτη κατά σειρά σύσκεψη των μελών της Διοικούσας Επιτροπής που έχει αναλάβει την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου για την ίδρυση του Συνεργατικού Δικτύου Καινοτομίας – CEG COIN (Cyprus, Egypt, Greece – Collaborative Innovation Network), επιταχύνοντας τις διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου.

Οι διήμερες εργασίες πραγματοποιήθηκαν χτες και σήμερα (Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Οκτωβρίου) στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι εκπρόσωποι των τριών χωρών συζήτησαν για το σκοπό του υπό ίδρυση Δικτύου, τον τρόπο λειτουργίας του και τους τομείς παρέμβασής του.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο κατά την επίσκεψη του Υπουργού, Νίκου Παππά, στο Κάιρο και υπό την παρουσία του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου, Σερίφ Ισμαήλ, αφορά στο συντονισμό μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Υπουργείου Τεχνολογίας, Επικοινωνιών και Πληροφορικής της Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Τα τρία μέρη έχουν δεσμευτεί για την ανάπτυξη και την αμοιβαία συνεργασία στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και των επιχειρηματικών ευκαιριών προς όφελος τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, το Συνεργατικό Δίκτυο Καινοτομίας θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας, της δικτύωσης και της συσχέτισης των οικοσυστημάτων καινοτομίας και των επιχειρήσεων στις τρεις μεσογειακές χώρες. Στόχος του αποτελεί η προώθηση και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της επιχειρηματικότητας, της Έρευνας και της Ανάπτυξης, καθώς και η αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

Η έναρξη της λειτουργίας και των εργασιών του Δικτύου Καινοτομίας θα ανακοινωθεί στην προσεχή τριμερή σύνοδο των ηγετών Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα στην Κύπρο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν: Από ελληνικής πλευράς, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Γιώργος Φλωρεντής και η Ειδική Σύμβουλος του Υπουργού, Αγγελική Σγώρα. Εκ μέρους της Κύπρου, ο Ανώτερος Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Ανδρόνικος Κάκκουρας και ο Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, Επικεφαλής σε θέματα Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Κωνσταντίνος Καραγιώργης. Από αιγυπτιακής πλευράς, μετείχαν η Υφυπουργός Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Τεχνολογίας Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Nermine El Saadany και ο Σύμβουλος του Υπουργού Τεχνολογίας Επικοινωνιών και Πληροφορικής, αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Καινοτομίας, Dr. Hossan Osman.